Fuld af gode ideer

Gå nye veje i hjernen og få flere idéer: Undervisningforløb til Idéværket - udskoling

GÅ NYE VEJE I HJERNEN OG FÅ FLERE IDÉER: UNDERVISNINGFORLØB TIL IDÉVÆRKET - UDSKOLING
7. -9. klasse, Tværgående tema Innovation og entreprenørskab
Varighed ca. 5-7 lektioner inkl. arbejdet under besøget.
Emneord: Idéskabelse, associationer, kreativitet, samarbejde, vanebrydning, egne personlige ressourcer, forandringsvilje.

Formål

Formålet med forløbet i Idéværket er, at eleverne får udviklet deres kreativitetskompetence. Eleverne opnår indsigt i – og praktisk erfaring med at idégenerere og vurdere idéer. Dette sker gennem elevernes arbejde med aktiviteterne i maskinerne i Idéværket, der er baseret på den nyeste hjerneforskning, som viser, at kreativitet er forbundet med evnen til at associere, observere, stille spørgsmål og bryde med vanetænkning. Eleverne indgår i kreative processer, der kan indgå og anvendes i alle skolens fag eller i anden pædagogisk praksis.

Læringsmål for undervisningsforløbet

  • Eleven kan forklare, hvad der sker i hjernen, når den er kreativ og genere idéer.
  • Eleven kan arbejde i kreative processer og observere, stille spørgsmål og associere.
  • Eleven kan deltage i idégenerering
  • Eleven kan samtale om vurdering af idéer
  • Eleven kan kombinere forskellige vidensområder, faglige såvel som tilsyneladende “unyttig” viden.

Forløbet består af:

  • En video, der introducerer til hjernen, kreativitet og skabelsen af nye idéer og til tankerne bag udstillingen Idéværket.

  • En video, der introducerer Maskinerne, som er en del af udstillingen Idéværket:

Organisering og lærerens rolle

Som lærer er det dig, der står for forløbet før, under og efter besøget på Experimentarium. Du kan selv medvirke til, at alle elever får udbytte af besøget. Gå først med det gode eksempel ved at være nysgerrig, aktiv, spørgende og interesseret. Du kan læse mere om, hvordan du som lærer sikrer, at I får en god oplevelse på Experimentarium:

Få flere ideer til det optimale besøg på Experimentarium

Du bør som lærer opholde dig i Idéværket, mens eleverne arbejder. Du kan vælge at danne elevgrupper med fire elever i hver hjemmefra. Der kan være ca. fire grupper i maskinerne ad gangen. Lad resten gå på opdagelse i resten af Idéværket eller i Idéernes port, som ligger overfor Idéværket.  Det tager ca. 20 min. for en gruppe at gennemføre forløbet i maskinerne. Herefter kan de besvare spørgsmålene, der hører til Under besøget.

Når I skal gennemføre opgaverne undervejs i besøget, skal I være opmærksomme på, at der kan være mange i udstillingen. Derfor kan du med fordel lade eleverne lave det undersøgende arbejde undervejs, i eller som afslutning på jeres besøg.

Om forløbet

Experimentarium og Københavns Professionshøjskole har sammen udviklet dette undervisningsforløb med metoden Flipped Learning som inspiration. Forløbene henvender sig til skoleelever og har en aktiverende og undersøgelsesbaseret tilgang. Læringsforløbet tager afsæt i Fælles Mål.

Andre forløb til udskolingen