Bliv klogere på drivhusgasser.

CO2 i fossile brændsler

FORSØG: I dette forsøg påviser du, at der udledes CO2, når du brænder forskellige fossile brændsler af.

Ved forbrænding udledes drivhusgassen CO2. Ved at brænde kul og olie af, som ellers var fikseret i undergrunden, har vi mennesker øget koncentrationen af CO2 i atmosfæren.

Hvis vi brænder biomasse af, udledes der også CO2 – men denne CO2 var i atmosfæren for kort tid siden, og blev så optaget af træer og planter. Derfor kan vi betegne afbrænding af biomasse som CO2-neutral: Der udledes ikke “ekstra” CO2, der ellers ville være forblevet i undergrunden.

Dette forsøg påviser, at der udledes CO2, når vi brænder ting af.

Du skal bruge

 • Forsøgsstativ
 • Metaltragt
 • Demineraliseret vand
 • Et par dråber afløbsrens (NaOH)
 • 2 gummislanger
 • Konisk kolbe eller flaske
 • Prop til kolben med 2 huller i
 • pH-indikator, f.eks. bromthymolblåt
 • 1 håndpumpe (som den på billedet længere nede)
 • Stearinlys, lampeolie, eller kul

Sådan gør du

 • Sæt metaltragten fast på forsøgsstativet.
 • Bland pH-indikatoren med demineraliseret vand i kolben. Tilsæt et par dråber afløbsrens (NaOH), så den bliver mildt basisk.
 • Forbind tragten til en slange, som du stikker gennem proppen og ned i væsken.
 • Forbind pumpen til en slange, som du stikker gennem det andet hul i proppen, men så det ikke stikker ned i vandet.
 • Sæt proppen fast i glasset.
 • Placer stearinlyset eller lampeolie/kul forsvarligt under tragten.
 • Tænd og pump luften fra lyset gennem indikatorvæsken.

Hvad sker der? Prøv forsøget med flere forskellige brændsler. Prøv også biomasse som for eksempel halm eller træ. Slår indikatoren lige hurtigt om?

Forsøg_CO2 i fossile brændsler

Flere forsøg: Klimaforandringer

Havene optager varmen
Havene optager CO2
Havene stiger: Varmt vand fylder mere
Isen smelter – stiger vandstanden?
Forsøg med kyst- og fastlandsklima
Illustration af Grønlandspumpen
Indfrysning af saltvand
Forsuring af havene
Afgrøder og klimaforandringer
Måling af albedo
CO2 i fossile brændsler (denne side)
Skyer
Lav en lille sky i en flaske
Lav en stor sky med flydende nitrogen

» Alle forsøg og cases

Kilder

Klimanørd, DR og Experimentarium

Dette forsøg stammer oprindeligt fra Climate Minds, som er udviklet af Experimentarium i samarbejde med Dansk Energi og Energyminds.

Mere om klima