Mere Bære dygtigt

Experimentariums bæredygtige tiltag

Experimentarium er som en af de første tre attraktioner blevet tildelt mærket Green Attraction. Her kan du læse om Experimentariums tiltag for at blive en mere bæredygtig attraktion.

I anerkendelsen af Experimentarium som Green Attraction har bedømmelseskomiteen lagt vægt på en lang række tiltag, som Experimentarium løbende har indført siden om- og udbygningen af udstillingsbygningen i Tuborgs gamle tappehaller i Hellerup og indflytningen i 2017.

Blandt tiltagene er:

Bæredygtig formidling

Udstillinger og demonstrationer

Den grønne dagsorden er til stede i meget af Experimentariums formidling: For nylig kunne gæsterne i udstillingen Klimatopia få viden om og inspiration til bæredygtighed i hverdagen. I Experimentariums udstillinger kan gæsterne desuden komme helt tæt på opleve eksperimenter med CO2 og det betydning for drivhuseffekt.

Inddragelse af alle medarbejdere

Experimentarium arbejder aktivt med at inddrage og oplære hele huset fra bestyrelse til ledelse og medarbejdere i klimavenlig adfærd i hverdagen.

Brug af genbrugsmaterialer

Experimentariums facade er genbrug

Experimentariums facade består af 30% aluminium, som er genbrugt fra blandt andet kapsler og dåser.

Bæredygtige udstillinger

Stort set alle vores udstillinger bygges på Experimentarium, og det giver en unik mulighed for at stille miljømæssige krav til deres klimabelastning. Til hver eneste udstilling udarbejdes som standard et bæredygtighedsnotat, der skitserer, hvordan udstillingen kan blive så klimavenlig som mulig med hensyn til materialer og ressourceforbrug. Mange udstillinger bygger fx på genbrugsmaterialer.

Toiletskyl med regnvand

Experimentariums personaletoiletter og toiletter i mødecentret benytter genanvendt regnvand til cisternerne.

Klimavenligt energiforbrug

Intelligent lys

Belysningen på Experimentarium er ’intelligent’ og justerer sig efter behov og mængden af dagslys. Dermed sikres det, at der ikke bliver brugt unødvendigt meget strøm.

CTS-anlæg

Experimentarium er udstyret med et avanceret CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring), der sikrer optimal udnyttelse af ressourcer som varmeanlæg, lys og ventilation. Det muliggør fx at 85% af den varme, der forbruges genindvindes.

Solceller på taget        

Experimentariums store tagterasse er forsynet med solceller, der driver lige så meget strøm som 25 almindelige husstande gør på et år. Solcellerne driver fx køleanlægget i det enorme hus, og de to udligner hinanden.

Experimentarium drives med vedvarende energi

Den energi som Experimentarium ikke selv kan udvinde af solceller, købes af leverandører.  Experimentarium har valgt kun at købe strøm fra vedvarende energikilder, fx vind og vandkraft.

Bæredygtige produkter

Fokus på bæredygtighed i butikken

Experimentariums butik tilbyder et stort udvalg af varer, der er helt eller delvist bæredygtige, blandt andet drikkeflasker og tasker i genbrugsmaterialer. For at mindske CO2-aftrykket, forhandler butikken desuden også lokale varer, blandt andet lokalt produceret lakrids, og alle t-shirts er produceret i Danmark i økologisk bomuld.

Årskortet bliver digitalt

Fra 1. september 2022 sparede Experimentarium en del af plastikken væk, når årskortet til familier bliver digitalt.

Miljøvenlige indkøb

Al forbrugsindkøb af fx rengøringsmidler og toiletpapir er svane- eller miljømærket.

Affaldssortering

Et stort hus som Experimentarium genererer på de indre linjer meget affald fra driften, og miljømæssigt set er det vigtigt, at det affald behandles rigtigt. Affaldet på Experimentarium sorteres i 17 forskellige kategorier.

Se mere