Mål på kyst- og fastlandsklima

FORSØG: Undersøg hvordan Solen opvarmer havområder og landområder forskelligt.

Du skal bruge

 • 2 beholdere på samme størrelse
 • 2 kraftige lamper (min. 60 W)
 • Sand
 • Vand
 • 2 termometre – gerne elektroniske med dataopsamling.

Sådan gør du

 • Hæld nøjagtigt lige stort volumen af henholdsvis sand og vand i de to beholdere og sørg for, at temperaturen er ens i de to materier, inden I går i gang. Dette kontrolleres.
 • Stil beholderne under hver sin lampe, som tændes samtidigt.
 • Mål temperaturen lige under overfladen efter henholdsvis 5,10 og 15 min. (Hvis dataopsamling benyttes kan der måles kontinuerligt).
 • Sluk for lamperne og lad beholderne med indhold køle af. Mål igen temperatur efter 5, 10 og 15 min.

Opgaver

 • Tegn eksperimentet.
 • Lav 2 kurver over temperaturudviklingen. Én for sandet og én for vandet.
 • Beskriv de to kurvers forløb og lav en sammenligning.
 • Forklar resultaterne. Hvorledes kan de benyttes i en diskussion af kystklima og fastlandsklima?
 • Find i atlas eller på www.klimadiagramme.de to hydrotermfigurer, der kan illustrere forskellen på kyst- og fastlandsklima.
 • Diskuter om der er væsentlige elementer, som eksperimentet ikke viser. Prøv for eksempel at sammenligne hydrotermfigurer for byer ved den østlige og vestlige rand af Atlanterhavet. Sammenlign for eksempel byerne: Frobisher Bay i Canada, Bergen i Norge og Thorshavn på Færøerne.

Flere forsøg: Klimaforandringer

Havene optager varmen
Havene optager CO2
Havene stiger: Varmt vand fylder mere
Isen smelter – stiger vandstanden?
Forsøg med kyst- og fastlandsklima (denne side)
Illustration af Grønlandspumpen
Indfrysning af saltvand
Forsuring af havene
Afgrøder og klimaforandringer
Måling af albedo
CO2 i fossile brændsler
Skyer
Lav en lille sky i en flaske
Lav en stor sky med flydende nitrogen

» Alle forsøg og cases

Kilder

Naturvidenskab for alle

Dette forsøg stammer oprindeligt fra Climate Minds, som er udviklet af Experimentarium i samarbejde med Dansk Energi og Energyminds.

Mere om klima