Læs om klimatilpasning i Danmark ved skybrud og efterårsstorme

Ved skybruddet i København 2011 stod Helsingørmotorvejen under vand.

vand vejen

Klimatilpasning i Danmark

I Danmark er vand i kælderen et af de helt store problemer ved skybrud og efterårsstorme. Læs mere om klimatilpasning her.

Lego har prøvet det. Kræftens Bekæmpelse har prøvet det. Danmarks Radio har prøvet det. Og uendelig mange private mennesker har prøvet det. At vandet fosser ind i kældre og lagerbygninger i forbindelse med et voldsomt skybrud. Og skybrud bliver der ikke færre af i fremtiden. Heller ikke kraftige storme. Faktisk tværtimod.

Klimaændringer med en stigende global gennemsnitstemperatur forårsager mere ekstremt vejr med flere voldsomme storme og skybrud. Så klimatilpasning er blevet et nyt ord i det danske sprog, der går ud på at sikre bygninger mod stormskade og oversvømmelser. Det kan oftest være en god investering.

De fleste er enige om, at de klimaændringer, vi i øjeblikket oplever, helt eller delvist skyldes den øgede udledning af drivhusgasser til atmosfæren, som menneskets moderne levevis på jorden har forårsaget.

Lego stoppede produktionen i et døgn

Lego har oplevet vandet strømme ind i deres fabrikshal ved et skybrud. De blev nødt til at indstille produktionen, indtil de havde fået pumpet vandet væk igen. Lego har sidenhen indkøbt flydespærringer, pumper og vandstøvsugere, ligesom der er foretaget ekstra spærreforanstaltninger ved bygningens døre. Desuden har Lego sørget for, at alle materialer i særligt udsatte bygninger nu står på paller.

Samtidig overvejer LEGO Gruppen at klimatilpasse deres fabrikker i fremtiden ved at ændre kloaksystemet og etablere fx tilbageløbsventiler og højvandslukker, som kan sikre, at kloakvandet ikke kan komme ind i virksomheden gennem riste og andre afløb.

Kræftens Bekæmpelse – katastrofe for forskningen

I sommeren 2011 flød vandmasser af regnvand og kloakvand ind i kælderen hos Kræftens Bekæmpelse i København. Vandstanden nåede to meter i den kælder, hvor Kræftens Bekæmpelse opbevarede celle- og vævsprøver fra raske og kræftsyge patienter. Prøverne var nedkølet i store lukkede tanke med flydende kvælstof. Men vandet tøede prøverne op, da det begyndte at flyde ned i tankene.

Medarbejdere og familie fik reddet en del prøver, men rigtig, rigtig meget gik også tabt for altid, og forskningen må anses for at være blevet sat år tilbage. Kræftens Bekæmpelses biobank anses på verdensplan for at være blandt kræftforskningens allermest betydelige, fordi man siden 1993 har indsamlet cellelinjer. I dag har Kræftens Bekæmpelse flyttet hele sin biobank op i stue-etagen.

Tips til at undgå vand i bygninger

Private boliger bliver også berørt af skybrud. Den enkelte boligejer eller erhvervsvirksomhed kan sikre sig mod oversvømmelser ved ikke at have for store befæstede arealer rundt om huset. Grus, græsplæner og bede kan suge vandet, så det ikke løber af på overfladen og ned i afløb og kloakker. Det samme gælder, hvis man etablerer grønne tage, som er tag, hvorpå der vokser planter.

Man kan også sikre sig ved at etablere højvandslukker og tilbageløbsventiler, så kloakvand ikke kan komme op ad kloakkerne, når der er højt tryk på, men så vand stadigvæk kan løbe væk.

Sidst, men ikke mindst, skal man tænke sig om, hvad man opbevarer i kælderen eller andre rum med risiko for oversvømmelse. Det er for eksempel ikke smart at have computere eller servere på gulvet.

Stormskader skal også forebygges

Vær forberedt på storm. Man bør sikre, at der ikke er løse tagplader/tagsten og løse rygsten. Tjek at tagantennen er ordentlig fastgjort, og at der ikke er løse dele ved skorstene. Man bør desuden overveje at fælde store træer, der står tæt ved huset.

Ved stormvarsel skal man fjerne løse genstande uden for huset for eksempel stilladser, havemøbler og plantekasser. Risikoen for skade på huset i forbindelse med kraftige storme er lav, hvis huset er vedligeholdt og lever op til bygningsreglementets krav.

Klimatilpasning i kommuner

Kommunerne er i fuld gang med planer for klimatilpasning, hvor de for eksempel kortlægger risikoområder for oversvømmelser og vedtager strategier for at forebygge oversvømmelser. Nogle bruger anledningen til etablere rekreative områder med bevoksning, søer og bassiner, der kan bruges til opsamling af regnvand ved kraftige regnskyl.

Klimatilpasning – nyt forretningsområde for virksomheder

Dansk Industri opfordrer virksomheder til at tænke innovativt og overveje om de kan lave nye forretningsområder ud af klimatilpasning. Kontakt evt. din egen kommunes Teknik- og Miljøafdeling for at høre om planerne for klimatilpasning i din kommune.

Læs mere om klimaforandringernes konsekvenser

Konsekvenser for naturen
Isen smelter
Oversvømmelser og tørke
Biodiversitet
Oceanerne

Konsekvenser for samfundet
Konsekvenser for mennesket – globalt
Landbruget
Reduceret mængde vand og føde
Tørke
Oversvømmelser
Klimaflygtninge
Sygdomme
– Klimatilpasning i Danmark (denne side)

Reducering af konsekvenserne
 Skybrud: Land under vand
Naturen
Geoengineering

Forsøg og caseopgaver

Vi har samlet alle forsøg, caseopgaver og eksperimenter på én side. Under overskrifterne Basis klimaforståelse og Klimaforandringer finder du de relevante forsøg til dette emne.

 

Kilder

Denne artikel stammer oprindeligt fra Climate Minds, som er udviklet af Experimentarium i samarbejde med Dansk Energi og Energyminds.

Mere om klima