ʇǝpǝʌoɥ åp ƃuᴉɹæ˥

Undervisningsforløb inspireret af Flipped Learning

Experimentarium har i samarbejde med Københavns Professionshøjskole udviklet undervisningsforløb inspireret af metoden Flipped Learning.

Experimentarium og Københavns Professionshøjskole har udviklet nye undervisningsforløb til folkeskoleelever inspireret af metoden Flipped Learning. Forløbene er udviklet til udstillingerne Havnen, Under huden, Stranden, Lyslabyrinten og Idéværket.

Havnen

Foto: David Trood.

Vi aktiverer eleverne

Undervisningsforløbene henvender sig til skoleelever, og har en aktiverende og undersøgelsesbaseret tilgang. De tager afsæt i Fælles Mål.

Alle undervisningsforløbene består af:

  • en video der introducerer udstillingen
  • en video, der introducerer den problemstilling, som eleverne skal arbejde med i udstillingen
  • et digitalt eller analogt spørgeskema, som eleverne arbejder med før, under og efter besøget.
  • en lærervejledning med baggrundsviden og inspiration til det videre arbejde.

Flipped Learning klæder eleverne på

Flipped Learning har i de seneste år fået stigende opmærksomhed i skole- og undervisningssammenhænge.

Flipped Learning følger det simple koncept, at eleverne som forberedelse hjemme skal se videoer, hvor der kan give en enten teoretisk, handleanvisende eller motiverende introduktion til undervisningens læringsaktivitet.

Til hver enkelt videosekvens er knyttet en række spørgsmål, der på varierende taksonomiske niveauer kickstarter og understøtter elevernes læreprocesser, både før, under og efter besøget i udstillingen.

Flipped Learning kan på den måde bidrage til at frigive mere tid til elevernes egne undersøgelser og til lærerens interaktion med den enkelte elev.

Inden besøget

Det arbejde, der skal ske inden besøget, skal forberede eleverne på det aktive og faglige arbejde på Experimentarium.

I videoen, der indgår i det digitale eller analoge spørgeskema, er der knyttet forskellige refleksionsspørgsmål, der har til hensigt at få eleverne til at reflektere over det naturfaglige indhold der ligger bag udstillingen.

Spørgsmålene hjælper fx eleverne med at opstille hypoteser, de kan afprøve i forbindelse med besøget.

Læreren kan også vælge, at tilrettelægge arbejdet inden besøget på andre måder, så længe eleverne bliver klædt på til det aktive og faglige arbejde i udstillingen på Experimentarium.

Under besøget

Under besøget arbejder eleverne aktivt med en eller flere af udstillingens aktiviteter.

Her kan de fx afprøve de hypoteser, de har opstillet på forhånd og lave undersøgelse og målinger.

I lærervejledningen er der anvisninger til, hvordan du kan organisere klassen besøg i udstillingen.

Efter besøget

Tilbage i klasseværelset skal eleverne bearbejde deres nye viden.

De kan nu sætte den nye læring ind i et større fagligt perspektiv, aktiviteterne fra udstillingerne kan efterprøves med nye variabler, og nye hypoteser kan opstilles og afprøves hjemme på skolen.

Eleverne kan på den måde arbejde videre med de naturfaglige problemstillinger, de mødte i forbindelse med besøget på Experimentarium.

Baggrunden for samarbejdet

Baggrunden for arbejdet med metoden Flipped Learning udspringer af et 3-årigt forskningsprojekt på Københavns Professionshøjskole. Her er forskere i gang med at undersøge læringseffekten af Flipped Learning i folkeskolens naturfagsundervisning.

Københavns Professionshøjskole foreløbige forskningsresultater viser, at eleverne i arbejdet med metoden er mere læringsparate og oplever, at de får mere tid til aktiv læring, for eksempel i form af praktisk-undersøgende aktiviteter.

Det er blandt andet disse erfaringer fra forskningsprojektet, der har dannet udgangspunkt for, i samarbejde med Experimentarium, at udvikle og afprøve det nye læringskoncept.

Du finder forløbene her.

Nyt fra videnskabens verden