Foto: Bent Johan Poulsen

Undervisningsforløb: Energi med Ryst posen

5.-6. klasse, natur/teknologi
Varighed ca. 12 lektioner
Emneord: energi, energiformer, induktion, Ørsted, elektromagnetisme, kraftværk, elektricitet, kemisk energi, integreret energiforsyning, vedvarende energi, biomasse, vindmøller, CO2, drivhuseffekt

Formål

Formålet med undervisningsforløbet ’Energi – med Ryst Posen’ er både at dække samtlige relevante læringsmål for ’Stof og energi’ i 6. klasse, og samtidigt at give et eksempel på, hvordan du kan bruge Ryst Posen som involverende didaktisk struktur i naturfagsundervisning.

Ryst posen er et værktøj, der kan lave grupper ud fra analyse af læringsstil – se mere om Ryst Posen.

Fælles mål

5.-6. klasse: natur/teknologi

Varighed: 12 lektioner
Emneord: energi, energiformer, induktion, Ørsted, elektromagnetisme, kraftværk, elektricitet, kemisk energi, integreret energiforsyning, vedvarende energi, biomasse, vindmøller, CO2, drivhuseffekt

Undersøgelse i naturfag:

 • Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser
 • Eleven kan designe enkle undersøgelser
 • Eleven har viden om variable i en undersøgelse
 • Eleven har viden om undersøgelses-design

Undersøgelse – stof og energi:

 • Eleven kan gennemføre undersøgelser af energiformer
 • Eleverne har viden om energiformer

Perspektivering – stof og energi:

 • Eleven kan diskutere energikilder i et bæredygtighedsperspektiv
 • Eleven har viden om vedvarende og ikke vedvarende energikilder

Læringsmål for forløbet

 • Jeg kender til mange former, som energi kan have
 • Jeg kan identificere energiformer
 • Jeg kan vise, at induktion omdanner bevægelsesenergi til elektrisk energi
 • Jeg forstår, at energi kan ændre form (uden at gå tabt)
 • Jeg forstår, at energi kan overføres fra et system til et andet
 • Jeg kan forklare, hvordan et kraftværk virker
 • Jeg ved hvad fossile brændstoffer er
 • Jeg ved, hvad CO2 er og hvordan det dannes
 • Jeg kender forskellen på vedvarende og ikke-vedvarende energi
 • Jeg kan designe og optimere et kraftværk, der kører på vind
 • Jeg kender nogle af konsekvenserne af CO2-udledning
 • Jeg kender fordele og ulemper ved vedvarende og ikke-vedvarende energi

Brug af forløbet

’Energi – med Ryst Posen’ er lavet til brug på skolen. Til dele af forløbet skal du bruge forskellige materialer. De står opført først i lærervejledningen (link) – og til det afsluttende modul, skal eleverne have adgang til computere.

Til forløbet hører:

  • en lærervejledninghent den her
  • en video om forløb og metode

Diverse ressoucer du skal bruge undervejs (se links i lærervejledning)

Forløbet kan afsluttes med besøg i Experimentariums værksted ’Energi-agent for en dag’ https://www.experimentarium.dk/skolevaerksted/energi-agent-for-en-dag/

Om forløbet og redskabet Ryst posen

Undervisningsforløbet ’Energi – med Ryst Posen’ tager afsæt i forenklede fælles mål. Men der ud over er det struktureret med inspiration fra Ryst Posen, så det tydeligt definerer aktiviteter til hver af de fire læringsstile.

Ryst Posen er et redskab til gruppedannelse. Det tester elevernes læringspræference og sammensætter derefter grupper, hvor de fire præferencer er repræsenteret. Se mere om teorien bag her: https://www.experimentarium.dk/de-fire-laeringsstile-og-teorien-bag/

Ryst Posen er skabt af skoleudviklingsprojektet, Spiral. Ét af de behov, som materialiserede sig under projektets arbejde, var en metode til at lave grupper, som tog udgangspunkt i elevernes styrker. En simpel model for forskellige styrker, er Honey og Mumfords læringsstile, og dén teori blev udgangspunktet for det digitale gruppeværktøj Ryst Posen.

Læringsstile (i Honey og Mumfords version) læner sig op ad Kolbs læringscirkel, som kort fortalt siger, at man lærer i fire faser. Først oplever man, så reflekterer man, så søger man viden og opstiller en model og endelig afprøver man modellen.

Den tankegang ligger tæt op ad naturfaglig metode (spørgsmål -hypotese -undersøgelse -fortolkning – konklusion). Derfor var det naturligt at lave et forløb, som kunne bruges direkte og desuden inspirere til lignende forløb. Balancen mellem abstrakt teori og kropsligt involverende autentiske forsøg har med Ryst Posen en struktur at læne sig op ad. Som læreren bag forløbet, Sophia Bardenfleth, siger: ’..jeg har været tvunget til at tænke mere over hvilke aktiviteter, jeg får lagt ind i forløbet’.

Om Ryst Posen

‘Energi – med Ryst Posen’ er støttet af Egmont Fonden og Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

egmont2