Hvad Ser Dine Øjne?

Det farveløse rum: Undervisningsforløb til Lyslabyrinten

7. -9. klasse, fysik/kemi
Varighed ca. 5 lektioner inkl. 1 times arbejde under besøget.
Emneord: Farver, lys, farveopfattelse, farvetemperatur, farvenuance, farvemætning, lyshed, hvidbalance.

Formål

I undervisningsforløbet Det farveløse rum kan eleverne gennem egne undersøgelser lære om, hvordan vores farvesyn påvirkes af lyskilder. De får også mulighed for at gøre op med en række hverdagsforestillinger om lys og syn.

Fælles mål

7.-9. klasse, fysik/kemi

Kompetenceområde: Undersøgelse, Undersøgelse i naturfag, fase 3
Kompetenceområde: Undersøgelse, Partikler, bølger og stråling, fase 1
Kompetenceområde: Modellering, Modellering i naturfag, fase 1
Kompetenceområde: Perspektivering, Partikler, bølger og stråling fase 1
Kompetenceområde: Kommunikation, Argumentation, fase 1, 2 og 3

Læringsmål for undervisningsforløbet

  • Eleverne skal erfare, at oplevelsen af genstandes farve ændres, når lyset der rammer dem ændres.
  • Eleverne skal indse, at sådanne lys- og farvefænomener også kan opleves i hverdagen.
  • Eleverne skal erkende, at både fysik og biologi bidrager til forståelse af vores farveopfattelse.
  • Eleverne skal kunne sætte ord på og debattere naturfaglige fænomener.
  • Eleverne skal kunne vurdere naturfaglige udsagn.
  • Eleverne skal kunne opstille og diskutere en naturfaglig hypotese.

Undervisningsforløbet består af:

  • En video, der introducerer udstillingen Lyslabyrinten:

  • En video, der introducerer eleverne for den problemstilling, som de skal arbejde med i forløbet Det farveløse rum. Videoen introducerer med vilje ikke fagbegreber om farver og farveopfattelse, da den har til formål at engagere eleverne i problemstillingen og koble den til hverdagsoplevelser:

Et spørgeskema, der skal udfyldes af eleverne før, under og efter besøget

Som lærer er det dig, der står for forløbet før, under og efter besøget på Experimentarium. Som lærer kan du selv medvirke til, at alle elever får noget ud af besøget. Vær selv et godt eksempel ved at være nysgerrig, aktiv, spørgende og interesseret.

Du kan med fordel dele eleverne i grupper hjemmefra. Den bedste dynamik og refleksion kommer ved, at eleverne undersøger og diskuterer i mindre grupper (ca. tre i hver gruppe). Alle elever skal notere individuelt i spørgeskemaet.

Det er hensigtsmæssigt at lade en gruppe ad gangen lave undersøgelser i Det farveløse rum. Du kan evt. hjemmefra lave en turnusordning for undersøgelserne. Det tager ca. 15 minutter for en gruppe at gennemføre.

Under besøget skal du helst opholde dig nær Det farveløse rum. Eleverne skal selv undersøge opstillingerne og reflektere over spørgsmålene, men nogle af dem kan have brug for at blive guidet. Det kan især være svært for nogle at vente med at trykke på knapperne, til de har tænkt og gættet.

Når I skal gennemføre opgaverne undervejs i besøget, skal I være opmærksomme på, at der kan være mange i udstillingen. Derfor kan du med fordel lade eleverne lave det undersøgende arbejde undervejs, i eller som afslutning på jeres besøg. Du kan læse mere om, hvordan du som lærer sikrer, at I får en god oplevelse på Experimentarium:

Få flere ideer til det optimale besøg på Experimentarium

Om forløbet

Experimentarium og Københavns Professionshøjskole har sammen udviklet dette undervisningsforløb med metoden Flipped Learning som inspiration. Forløbene henvender sig til skoleelever og har en aktiverende og undersøgelsesbaseret tilgang. Læringsforløbet tager afsæt i Fælles Mål.

Læs mere om Flipped Learning-forløbene

Andre forløb til udskolingen