Reflektoren

Reflektoren er kendetegnet ved 'at overveje'.

Reflektoren lærer ved at observere. Reflektoren er procesorienteret og vil gerne iagttage, indsamle oplysninger, overveje forskellige muligheder og kombinere med allerede hentede erfaringer.

Man kan sige, at reflektoren er mest optaget af mennesker og processer og arbejder derfor gerne sammen med andre.

Produktorientering eller at arbejde hen imod et bestemt resultat er derimod ikke reflektorens stærke side.

Reflektorer lærer bedst ved aktiviteter, hvor

  •   de kan iagttage, sammenligne, tænke og reflektere over handlinger eller observationer.
  •   de kan tænke før de handler eller kommenterer
  •   de kan træne det lærte
  •   de kan gennemgå og repetere, hvad der er sket
  •   de kan reflektere over det lærte
  •   der ikke er deadline
  •   de arbejder med processer
  •   der er mulighed for selv at søge supplerende viden

For reflektoren kommer det at tænke og skabe nye ideer let til at fylde mere end det at kunne aflevere det endelige resultat til sidst. Derfor har reflektoren det ikke altid let med at arbejde under tidspres med frister, der skal overholdes. Eller foretage prioriteringer.

At iagttage, indsamle oplysninger, overveje forskellige muligheder, bearbejde erfaringer og perspektivere er typiske kendetegn. Reflektoren er en tænker og har det bedst med at få lov til at observere. Ofte lytter de uden selv at blande sig i diskussionerne.

Læringsstrategi

Hvorfor?

I en given undervisningssituation vil en reflektor typisk stille spørgsmålet “…hvorfor?” og derefter give sig til at spekulere over svaret.

Som lærende er de interesserede i personlige meninger. Undervisere må kunne give en ”begrundelse”.

Underviserens rolle er at være motivator og vidne til den læringsproces, som reflektoren er i gennem

Reflektorens arbejde er ofte kendetegnet ved at nyt stof bearbejdes ved først at se tingene an, gerne fra flere synsvinkler.