MetodeLab

Med MetodeLab får du redskaberne til at sætte metoderne på skemaet i naturfagsundervisningen. Her på siderne kan du gratis downloade undervisningsmaterialer til arbejdet med naturfaglige undersøgelsesmetoder og modellering.

MetodeLab var oprindeligt et kompetenceudviklingsprojekt for naturfagslærere, udviklet af Experimentarium i 2008. De materialer, der blev udviklet i projektet, har lige siden været meget efterspurgt, særligt på lærer- og pædagoguddannelsen. Derfor kan du nu frit hente materialerne her.

Sæt metoderne på skemaet

MetodeLab bygger på idéen om at ‘sætte metoderne på skemaet’ i naturfagsundervisningen.

Naturfaglige undersøgelsesmetoder og modellering er centralt indhold i naturfagsundervisningen og er desuden en central del af kompetencemålene i de nye Forenklede Fælles Mål for naturfagene.

Når vi opfordrer til at sætte metoderne på skemaet, mener vi, at læreren skal tilrettelægge mindre kursusforløb med elevaktiviteter, som har specifikke læringsmål inden for kompetenceområderne ‘Undersøgelser’ og ‘Modellering’.

De naturfaglige undersøgelsesmetoder skal opfattes som de metoder eller ‘spilleregler’, som alle naturfag har til fælles. Metoderne udgør naturfagenes særlige fagsprog og måde at skaffe sig viden om verden på.

metodemodel_web

MetodeLab-modellen

MetodeLab-modellen organiserer og anskueliggør forskellige begreber i naturfagenes metoder. Cirklen i modellen er en velkendt og ofte set simplificering af en videnskabelig proces, som går fra enkeltundersøgelser til videnskabelig viden og indsigt.

Der hvor MetodeLab-modellen tilfører noget nyt og dermed har sin styrke, er i formuleringen af de fem undersøgelsesmetoder: Observation, Prøv-dig-frem, Spørg, læs og søg, Eksperiment og Modeller. Vi har opdelt punktet ‘Dataopsamling’ i disse fem undersøgelsesmetoder, fordi vi har oplevet, at lærere og pædagoger har problemer med at omsætte et undersøgelsesspørgsmål til en undersøgelse.

Både en universitetsforskers undersøgelsesproces og et undervisningsforløb i en naturfagsklasse kan komme undersøgelsescirklen rundt flere gange, mens der arbejdes. Vi mener altså, at MetodeLab-modellen kan hjælpe til at give et overblik over naturfaglige undersøgelsesmetoder, og desuden mener vi, at arbejdet med modellen og med metodelæringsmål også træner og udvikler elevernes kildekritik og metodebevidsthed.

Gratis materialer til download

metode1Fra bogen: Metoder i naturfag – en antologi

Fra bogen: Metodekit

De 14 elevaktiviteter i hæftet MetodeKit har undersøgelsesmetoder som udgangspunkt.

Hent bogen MetodeKit i PDF

Download PDF med A3-skilte med navnene på de 5 undersøgelsesmetoder

MetodeLab er støttet af

Lundbeckfonden

Se mere